Verkeer

De Splitting voor de school is ingericht volgens het Shared Space principe. In Shared Space is er geen strakke scheiding tussen het auto- en het fietsverkeer. Er zijn geen aparte trottoirs. Dit oogt in eerste instantie onveilig, echter onderzoek heeft uitgewezen dat mensen veel beter opletten als een gebied op die manier is ingericht. Mensen rijden rustiger en maken oogcontact met elkaar. Uit onderzoek blijkt ook dat door Shared Space het aantal verkeersongevallen in een gebied daalt. Onze school heeft het Drents Verkeersveiligheidslabel. Dit label is in 2014 opnieuw aan ons uitgereikt.