Identiteit

Onze katholieke identiteit is het bestaansrecht van de Sint Gerardusschool. Wij vinden dat dit een toegvoegde waarde heeft voor onze leerlingen. Onze visie en inzet is de katholieke identiteit, als een kernwaarde, uit te werken met levensbeschouwelijke ontwikkeling als wezenlijk en vast onderdeel binnen ons onderwijs. Levensbeschouwing komt binnen onze school naar voren in de vorm van vieringen, kringgesprekken en sociale omgang. De identiteitsvisie hebben we uitgewerkt in een document waarbij we, vanuit de Bijbelse traditie,  spreken over vieren, leren, zorgen en gemeenschap opbouwen in de school. Ons beleid op hoofdlijnen:

 • Vieren
  De vieringen op de Sint Gerardusschool zijn heel belangrijk. We willen de bijzondere momenten gedurende het jaar en de bijzondere momenten in het leven samen beleven.
 • Leren
  Op onze school leren de kinderen over de wereld van geloven en over wat we vanuit de traditie willen doorgeven. Daarbij spelen de verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie een centrale rol. De Bijbelverhalen willen we met de kinderen doorvertalen naar het leven in onze tijd.
 • Zorgen
  Als school stellen wij aandacht en zorg voor elkaar centraal, zowel voor elkaar binnen de school als voor de omgeving waarin de school staat. Als katholieke school spelen daarbij belangrijke waarden en normen - zoals een positieve kijk op de samenleving, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar - een rol. 
 • Gemeenschapsvorming
  De Sint Gerardusschool is als school zelf een gemeen-schap en staat middenin de maatschappij. Op allerlei manieren werken we eraan om een goede band op te bouwen met mensen binnen en buiten de school. Uitgangspunt daarbij is het respectvol omgaan met elkaar. Wij zien ouders als partners, waarbij we samenwerken op het gebied van onderwijs en opvoeding.