Missie & Visie

Missie: op de Sint Gerardusschool doen we wat we zeggen. Dat vinden wij belangrijk. De Sint Gerardusschool is een katholieke basisschool waarbij wij katholiek onderwijs geven aan alle leerlingen. Wij zijn samen verantwoordelijk voor elkaar, onze medemens en de maatschappij om ons heen. De leerlingen voelen zich veilig en prettig bij ons op school en wij dagen de leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. 

Visie: op de Sint Gerardusschool wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven. Wij doen dat door persoonlijke betrokkenheid en op een gestructureerde wijze. De leerlingen ervaren dat zij de spil in onze school zijn. Hieronder hebben wij onze visie beschreven aan de hand van zeven kernwaarden die wij belangrijk vinden:

 • Resultaatgericht:
  Ons onderwijs is erop gericht dat we bij iedere leerling de beste resultaten realiseren. 
 • Ervaringsgericht:
  We geloven dat leerlingen het beste leren door te ervaren. We gaan daarbij uit van de leerbehoeftes van de leerlingen. Ons onderwijs zal steeds meer gebruik gaan maken van leerlijnen. Hiermee kunnen we de leerlingen onderwijs op maat bieden en ons onderwijs actueel houden. 
 • Samen:
  Het onderwijs aan onze leerlingen zal steeds meer samen met de leerlingen worden vormgegeven. Leerlingen zullen de verantwoordelijkheid krijgen die ze kunnen dragen.
 • Persoonlijke relatie:
  We hebben een persoonlijke relatie met de leerlingen en de ouders. We gaan hierbij uit van betrokkenheid en een gedeelde verantwoordelijkheid met de ouders voor het welzijn van de leerlingen. 
 • Expertise:
  Wij hebben een deskundig team dat zich blijft ontwikkelen.
 • Communicatie:
  Onze communicatie met ouders en leerlingen is open en persoonlijk. Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid vinden wij heel belangrijk. Samen met de ouders streven wij naar het beste voor de leerlingen.
 • Talent en Toekomst:
  We bereiden de leerlingen voor op deelname aan de hedendaagse EN toekomstige maatschappij waarbij de talenten van de leerlingen worden benut.