Schooladviescommissie

Komt er een continurooster op school? Hoe worden de iPads ingezet voor het onderwijs in de klassen? Dit zijn allemaal vragen waarmee je terecht kunt bij de schooladviescommissie (SAC).

Wat is de Schooladviescommissie?

De Schooladviescommissie is bedoeld als het orgaan van de ouders, waarin ouders kunnen meepraten over alle zaken die de school aangaan. Daarnaast heeft de SAC ook een signalerende rol in zaken die de school aangaan.
De commissie adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over beleidszaken. De directie kan de commissie vragen om beleidsondersteunende werkzaamheden en analyses uit te voeren. Daarnaast denkt de commissie mee over oplossingen bij concrete knelpunten en actuele ontwikkelingen die spelen binnen de school, zoals de aanpak van het  ‘nieuwe’ schoolplein (vorig jaar), het gebruik van iPads, en het opzetten van een enquête voor de mogelijke invoering van een continurooster.

Als je als ouder ideeën hebt, knelpunten bespreekbaar wilt maken of verbeterpunten hebt voor de school, kun je terecht bij de leden van de Schooladviescommissie of een mail sturen.

Onze Schooladviescommissie bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: 
Mevr. L. Schomaker-Siekman

Secretaris:
Dhr. R. Funke 

Leden:
Mevr. S. Broekman
Mevr. A. Gierveld
Mevr. P. Borghuis