Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS) bepaalt dat elke school een MR moet hebben. Op stichtingsniveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden. De bevoegdheden van de MR bestaan uit een advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.

Onze MR bestaat uit zes personen; drie uit de ouder- en drie uit de personeelsgeleding. De vergaderingen bestaan uit een openbaar en een besloten gedeelte. Bij het openbare gedeelte is uiteraard iedereen welkom en de notulen hiervan zijn te lezen op de website. Tevens maakt de MR van haar activiteiten melding in haar jaarverslag. De (G)MR-reglementen als mede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op de website van de stichting www.primenius.nl. Wanneer u op onderstaande documenten klikt, vindt u deze informatie ook.

De leden van de Medezeggenschapsraad zijn:

Namens de ouders:    

Mevr. K. de Bruijn (voorzitter)
Mevr. B. Cramer
Mevr. K. Maatje

Namens de leerkrachten:    

Mevr. V. Jakobs - Jacobsen
Mevr. J. Wolters
Mevr. B. Nijboer - Strijker

e-mail mr.stgerardusschool@primenius.nl