Oudervereniging

Op alle scholen binnen de Stichting zijn de ouders verenigd in een oudervereniging. Statutair hebben de verenigingen tot doel - gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen - de samenwerking tussen de ouders en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te bevorderen. In de praktijk verleent de oudervereniging gedurende het schooljaar ondersteuning bij de uitvoering van allerlei schoolactiviteiten. Hierbij valt te denken aan: Sinterklaas- en Kerstfeest, Carnaval, Pasen, musical, tentoonstellingen, pleinfeest e.d.
Alle kosten die voortkomen uit het organiseren van bovengenoemde activiteiten worden gedekt door de contributie.

Tijdens de jaarvergadering wordt er door de penningmeester een financieel jaarverslag gepresenteerd. Indien ouders om welke reden dan ook géén lid zijn van de oudervereniging worden zij wel verzocht om een vrijwillige bijdrage – ter hoogte van de contributie van de vereniging – te voldoen, zodat hun kind(eren) kan/kunnen deelnemen aan de georganiseerde schoolactiviteiten.
 

Onze oudervereniging bestaat uit:

Voorzitter    
Dhr. E. Kocks

Penningmeester
Mevr. M. Suelmann

Notulist    
Dhr. Th. Broersen

Leden    
Mevr. A. (Anke) Grummel
Mevr. A. (Aletta) Grummel
Mevr. N. Jansen - de Leeuw
Mevr. M. Goeree
Mevr. N. de Jong
Mevr. S. Keuter
Dhr. P. van Huis
Dhr. P. Moorman