Oudervereniging

De oudervereniging

Op alle scholen binnen de Stichting zijn de ouders verenigd in een oudervereniging. Volgens de statuten hebben de verenigingen tot doel - gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen - de samenwerking tussen de ouders en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te bevorderen. In de praktijk verleent de oudervereniging gedurende het schooljaar ondersteuning bij de uitvoering van allerlei schoolactiviteiten. 

Tijdens de jaarvergadering presenteert de penningmeester een financieel jaarverslag. Indien ouders om welke reden dan ook géén lid zijn van de oudervereniging vragen we om een vrijwillige bijdrage - ter hoogte van de contributie van de vereniging - te voldoen, zodat uw kind(eren) kan/ kunnen deelnemen aan de georganiseerde schoolactiviteiten.

Wie zijn we?
De oudervereniging bestaat op dit moment uit elf leden. De leden zijn ouders van kinderen die onderwijs volgen op de Sint Gerardusschool. Mochten er ouders van de oudervereniging stoppen, plaatsen we een oproep op social schools, zodat u zich kunt aanmelden voor de oudervereniging. Het helpen binnen de oudervereniging stopt als er geen kinderen meer van het lid op de Sint Gerardusschool onderwijs volgen of als het lid er uit zichzelf mee stopt. Een lid stopt aan het einde van een schooljaar.

Ouderbijdrage
Elk schooljaar vragen we een vrijwillige ouderbijdrage van op dit moment €44,- per kind. Bij aanmelding na 1 januari en vóór 1 juni vragen we €22,- per kind. Dit bedrag wordt in twee keer (oktober en april) automatisch geïnd. Daarnaast wordt er bij de komst van een nieuwe leerling eenmalig €9,50 extra betaald als bijdrage voor de luizencape. Van de jaarlijkse ouderbijdrage, de papieropbrengst en eventuele extra acties betalen we onderstaande activiteiten en kopen we knutselspullen voor de leerlingen.

Wat doen wij?
De oudervereniging verzorgt het eten en drinken met Pasen, een verrassing met Sint Maarten en organiseert elk jaar de schoolfoto's, het Sinterklaasfeest, het kerstdiner, de schoolreisjes en het kamp van groep 8.

De activiteiten
Met Sinterklaas wordt er elk jaar een thema gekozen en zorgen we voor een originele ontvangst van Sinterklaas en de pieten op school. In groep 1 t/m 5 organiseren we een knutselavond voor de ouders. De ouders maken op deze avond voor elke groep een grote surpise. De surprises zijn tijdens de Sinterklaasweken in de gangen te bewonderen.
In groep 6 t/m 8 trekken de kinderen lootjes. De kinderen krijgen van de oudervereniging een bedrag mee naar huis om vervolgens een cadeau voor een medeleerling te kopen. De leerlingen maken thuis een surprise.

Het kerstdiner is in de week voor de kerstvakantie. De leerlingen gaan eerst gezamenlijk naar de kerk. Daarna is er in elke groep een kerstdiner. Het kerstdiner bestaat uit eigen gekozen gerechten. Aan ouders uit de groepen vragen we om thuis een gerechtje te maken. Volgt uw kind een speciaal dieet of mag hij/ zij bepaald eten/ drinken niet hebben, is dat als u dit op school heeft aangegeven bij ons bekend. Mochten er nog aanvullingen zijn, dan horen we het graag, zodat we ervoor kunnen zorgen dat het voor uw kind goed geregeld is.

In juni gaan de leerlingen t/m groep 7 op schoolreis. We proberen elk jaar passend voor de leeftijd een leuke locatie te vinden voor alle leerlingen.
Groep 8 gaat elk jaar ter afsluiting van de basisschoolperiode 3 dagen op kamp naar een kampeerboerderij.

Elk jaar bezoekt een schoolfotograaf de school. De fotograaf maakt een klassenfoto en een individuele fotoreeks van elk kind. De klassenfoto krijgt u elk jaar van de oudervereniging, de andere foto's kunt u eventueel bestellen.

Contact
Als u vragen heeft over de oudervereniging of over de activiteiten die de oudervereniging organiseert, zijn we altijd bereid deze te beantwoorden en kunt u één van ons aanspreken op school.

Onze oudervereniging bestaat uit:

Voorzitter    
Dhr. E. Kocks

Penningmeester
Mevr. M. Suelmann

Leden    
Mevr. A. (Aletta) Grummel
Mevr. N. Jansen - de Leeuw
Mevr. M. Goeree
Mevr. N. de Jong
Mevr. S. Keuter
Dhr. P. van Huis
Dhr. A. Lohuis
Dhr. R. Kuipers

Met vriendelijke groet,

De oudervereniging van de Sint Gerardusschool