Formulier 'toestemming publicatie beeldmateriaal leerlingen'

Hier vindt u het document 'toestemming publicatie beeldmateriaal leerlingen'. In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vragen wij uw toestemming voor het gebruiken van beeldmateriaal van uw kind(eren).