Ons bestuur heeft twee vertrouwenspersonen. Dit zijn de heer Hulshof en mevrouw Wemer (adres zie hoofdstuk 6).

Als bestuur zijn we aangesloten bij het Landelijke bureau van de geschillen- en klachtencommissie voor het Katholiek onderwijs (adres zie hoofdstuk 6). De klachtenregeling is in beleidslijn 6.17 opgenomen en staat ook op de website van Primenius.