Leerplicht & verlofregeling

Verlof, buiten de reguliere vakanties om, moet bij de directeur worden aangevraagd. Voor de verlofaanvragen m.b.t. artikel 11 van de leerplicht wet kunt u gebruik maken van de bijgevoegde formulieren. Denkt u er wel aan dat het termijn van indienen ten minste 8 weken van te voren dient te gebeuren.