Schooldocumenten

De schooldocumenten van onze school kunt u downloaden. Hierbij kunt u onder andere denken aan het schooljaarverslag, het schoolondernemingsplan, het schoolprofiel, de schoolgids en het schooljaarplan. Ook kunt u de protocollen en formulieren van de Sint Gerardusschool onder de schooldocumenten vinden. Heeft u vragen over de documenten, neemt u dan gerust contact met ons op.