Over ons

De Sint Gerardusschool is een school die uitgaat van kansen voor alle leerlingen op basis van de bij ons passende laatste innovatieve ontwikkelingen op gebied van onderwijs, begeleid door gemotiveerd en deskundig personeel.

Uitdagingen

  • Passend onderwijs in leerlijnen, doorgaande ontwikkeling op eigen niveau;
  • Eigentijds / digitaal onderwijs;
  • Adaptieve systemen (IPads) is een middel die het onderwijs en het leerproces breed ondersteunt (digitale vulpen);
  • Kinderen zijn eigenaar van het eigen leerproces;
  • Samenwerken, werken met concrete materialen;
  • De rol van de leerkracht wordt coach, friendly mediator en natuurlijk leraar.

De eerste stappen in deze richting hebben we gezet in het schooljaar 2015-2016 middels het traject talentvolle basisschool. Alle leerlingen hebben talenten. Echter het herkennen van talenten is geen vanzelfsprekendheid. Eén kenmerk van talent is dat het moeiteloos gaat. Dat maakt dat je zelf je talenten niet snel opmerkt. Op de talentvolle basisschool gaan we op speurtocht naar ieders talenten en interesses. Ook kijken we naar de competenties die noodzakelijk zijn om op school goed te kunnen leren en succesvol te zijn in de toekomst.

Op de talentvolle basisschool leert iedereen waar zijn/haar kracht ligt en hoe deze optimaal ontwikkeld en ingezet kan worden. Hierdoor vergroten het zelfvertrouwen, de zelfsturing, samenwerking, de leeropbrengsten en vooral ook het plezier in leren. Dit is ons startpunt om de komende jaren richting gepersonaliseerd onderwijs te gaan.