Hoofdluis

Op onze school wordt regelmatig op hoofdluizen / neten gecontroleerd. Een aantal ouders controleert alle leerlingen op school. De gang van zaken vindt u in de bijlage.