Groep 8

In groep 8 wordt het schooladvies gegeven. Hierin geven wij als school aan welk niveau het best bij uw kind past. Een schooladvies wordt gegeven door de school, dus niet alleen door de leerkracht van groep 8! Ook directie en IB(zorgcoördinator) worden hierbij betrokken. Daarnaast maken we gebruik van de Friese Plaatsingswijzer. Dit is een onafhankelijk instrument dat eveneens een advies genereert.  

Aan het begin van het schooljaar geeft de leerkracht een voorlopig advies. Dit advies is gebaseerd op de individuele resultaten van het kind in het Leerlingvolg-systeem en de bevindingen van de leerkracht(en) zelf. In februari volgt dan het definitieve schooladvies. Dit advies wordt met de vervolgschool gecorrespondeerd. De eindtoets groep 8 zal pas later in het jaar worden afgenomen en speelt in het schooladvies een ondergeschikte rol.  
Opdrachten worden gemaakt in werkschriften of verwerkt op de IPad. Voorbeelden van IPad activiteiten die we doen: Rekentuin, taalzee, squla, Gynzy, Bloon, Kahoot, brain dots, tafelmonster, leesplaneet.  


Etalage

Laad meer