Groep 7

In groep 7 verwachten we steeds meer zelfstandigheid van de kinderen. Denkt u daarbij aan het plannen van het werk, zelf goed nakijken, het stellen van vragen, het maken van een werkstuk, spreekbeurt en een boekbespreking. De leerlingen maken dit jaar een werkstuk over een beroep. Ook houden ze een spreekbeurt over dat beroep. We proberen regelmatig diverse vormen van coöperatief leren in onze lessen te gebruiken. Leerlingen kunnen namelijk veel van elkaar leren.

Engels is een nieuw vak op het programma. Hiervoor wordt de methode “take it easy” gebruikt. De methode is opgebouwd uit verschillende thema’s waarbij het digibord interactief wordt gebruikt. Naast de “gewone” lessen begrijpend lezen werken we ook aan Blits, een methode voor studievaardigheden. Hierin worden de onderdelen studieteksten, informatiebronnen, kaartlezen en schema’s, tabellen en grafieken behandeld.

Bij het rekenen komen een aantal nieuwe aspecten aan bod namelijk kolomsgewijs delen, rekenen met kommagetallen en verhoudingen tussen  breuken en procenten. Daarnaast worden de getallen ook steeds groter. In de voorafgaande leerjaren hebben de kinderen vooral de vaardigheden van rekenen geleerd. Nu gaan we vooral aan de slag met toepassen van de geleerde kennis. Hierdoor kunnen kinderen rekenen als moelijker ervaren. Opdrachten worden gemaakt in werkschriften of verwerkt op de IPad. Voorbeelden van IPad activiteiten die we doen:  Rekentuin, taalzee, squla, Gynzy kids, Bloon, Kahoot, brain dots, tafelmonster en leesplaneet. De zaakvakken lopen gewoon door. Met aardrijkskunde gaan we de topografie van Europa verkennen. Dit jaar  wordt er veel aandacht besteed aan verkeer. In april doet groep 7 namelijk mee aan het praktisch en theoretisch verkeersexamen.


Etalage

Laad meer