Groep 5

Wij werken aan de hand van methodes. Voor alle vakken hebben we boeken. In de komende jaren zal de ondersteuning van het onderwijs door IPads steeds verder uitgebreid worden. Opdrachten worden gemaakt in werkschriften of verwerkt op de IPad. Voorbeelden van IPad activitei-ten die we doen:  Rekentuin, taalzee, squla, Gynzy kids, Bloon, Kahoot, brain dots, tafelmonster, leesplaneet. In groep vijf maken de kinderen voor het eerst een werkstuk. In tweetallen worden werkstukken gemaakt over een land. Dit werkstuk presenteren de kinderen aan ouders en andere belangstellenden. Speerpunten rekenen in groep 5: de (deel)tafels 1 t.m 10, optellen en aftrekken tot 1000, klokkijken analoog en digitaal. 

 


Etalage

Laad meer