Groep 3

Het accent ligt in groep 3 op het leren lezen, schrijven en rekenen. 

Lezen 
Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt het kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken.  

Schrijven 
Tijdens de schrijflessen ligt de nadruk in het begin vooral  op het schrijven van schrijfletters en schrijfcijfers.  

Rekenen 
Tijdens de reken lessen is de leerkracht met de hele groep aan het werk. Hierbij wordt veel samengewerkt en komen veel verschillende oplossingsideeën van de kinderen aan de orde. Vanuit een verhaal, wordt het rekenen uitgewerkt naar de formele opdrachten oftewel de sommen. Daarnaast zijn er ook lessen waarin de kinderen zelfstandig werken. Opdrachten worden gemaakt in werkschriften of verwerkt op de iPad. Voorbeelden van IPad activiteiten die we doen: Rekentuin, taalzee, squla en Gynzy kids.


Etalage

Laad meer