Groep 2

We werken voornamelijk rondom thema’s, dit past bij de belevingswereld van het kind. Per week hebben we meestal drie verplichte werkjes, zodat er ook nog ruimte overblijft om spelend te leren. De te maken werkjes worden door de kinderen zelf ingepland. Opdrachten zijn meestal voorbereidende taal-, lees- en rekenopdrachten, deze worden individueel, in groepjes of klassikaal aangeboden. 

Oefenen en vaardigheden
Voor het voorbereidend schrijven maken we gebruik van de methode ‘Pennenstreken’. De kinderen leren en oefenen vaardigheden die voor het leren schrijven van belang zijn. Voor het aanleren van de klanken, maken we gebruik van het programma ‘Fonemisch Bewustzijn’. Naast het digitaal schoolbord, hebben we ook enkele iPads ter beschikking. Tijdens het werken worden deze ingezet voor o.a.: ‘Rekentuin’, ‘Letterschool’, ‘Gynzy kids’ en ‘Squla’.  We volgen de leerlingen individueel met het ontwikkelingsvolgmodel ‘Bosos’. In groep 2 wordt eerst nog observatie 5.0 jr uitgevoerd, als de leerling in groep 2 pas 5 jaar wordt en daarna op drie vaste momenten in het jaar. 

 


Etalage

Laad meer