Groep 1

Groep 1 werkt veelal met thema’s. Dit past bij de belevingswereld van het kind. Terugkerende thema’s zijn de jaargetijden en de feesten. We maken hierbij gebruik van de methode ‘Schatkist’. 

Activiteiten en opdrachten
Opdrachten zijn meestal voorbereidende taal-/ lees-/ schrijf- en rekenopdrachten. Hier besteden we tijdens de kringactiviteiten en de werkles veel aandacht aan. Deze werkjes gebeuren individueel, in groepjes of klassikaal. Wij maken gebruik van een schema (beredeneerd leerstofaanbod) waarin staat op welk aspect in welke week het accent ligt. Voorbeelden van kringactiviteiten die we doen: Prentenboek/verhalen/kringgesprekken voor de uitbreiding van de woordenschat. Woordenschat is allereerst een belangrijk gegeven om straks te kunnen lezen. 

We hebben een digitaal schoolbord in de klas, ook hier maken we veelvuldig gebruik van. Er wordt gebruik gemaakt van een speciale pen, die ook door de kinderen te gebruiken is. Daarnaast zijn er een aantal iPads beschikbaar waarop leerlingen educatieve spellen kunnen spelen die het leren zullen bevorderen. We volgen de leerlingen individueel met het ontwikkelingsvolgmodel Bosos. De observaties in groep 1 zijn leeftijdsgebonden. De observaties bestaan uit wennen en 4.3. Na deze observaties worden er gesprekken gepland. Na de observaties 4.6, 4.9 en 5.0 zijn er rapporten met gesprekken.  

 


Etalage

Laad meer